Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ενημερωτικό δελτίο newsletter

To ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της ΓΓΕΚ, κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, και έχει στόχο την πιο άμεση και πληρέστερη ενημέρωση για θέματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής και θα σας αποστέλλουμε το eNewsletter της ΓΓΕΚ.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της ΓΓΕΚ

 

Αρχείο ενημερωτικών δελτίων της ΓΓΕΚ

1ο τεύχος 2ο τεύχος 3ο τεύχος 4ο τεύχος 5ο τεύχος 6ο τεύχος 7ο τεύχος 8ο τεύχος
9ο τεύχος 10ο τεύχος 11ο τεύχος 12ο τεύχος 13ο τεύχος 14ο τεύχος Ιούλιος 2020 15ο τεύχος
16ο τεύχος Οκτώβριος 2020 18ο τεύχος 19ο τεύχος 20ο τεύχος 21ο τεύχος 22ο τεύχος 23ο τεύχος
24ο τεύχος 25ο τεύχος 26ο τεύχος 27ο τεύχος 28ο τεύχος 29ο τεύχος 30ο τεύχος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0