Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δελτίο τύπου του ΓΠΑ : Ίδρυση και λειτουργία κέντρου ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες - Smart Agro Hub

Ημερομηνία:
26/7/2021

Tο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), μετά από σχετική απόφαση (9/7/2021) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κέντρα Ικανοτήτων» ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία κέντρου ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες στον αγροδιατροφικό τομέα- Smart Agro Hub.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0