Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Καινοτόμα εμβόλια _Το δώρο της επιστήμης στην ανθρωπότητα

Ημερομηνία:
30/11/2021

Στο κανάλι YouTube της ΓΓΕΚ: https://www.youtube.com/watch?v=GUkxd-gsP7s μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας για τα εμβόλια, την έρευνα και την καινοτομία.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0