Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Υπενθύμιση συμμετοχής στην ανοιχτή διαβούλευση της ΓΓΕΚ για την υποβολή απόψεων στους οκτώ (8) Τομείς Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27

Ημερομηνία:
30/8/2021

Υπενθυμίζεται ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 λήγει η προθεσμία για την υποβολή απόψεων και σχολίων αναφορικά με την εξειδίκευση των οκτώ (8) βασικών Τομέων Προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27. Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 12/7/2021 με την διοργάνωση σχετικής εκδήλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής στην διαβούλευση καθώς και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I458I1163I646I509701&olID=750&neID=589&neTa=1_122681&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI750I0I119I428I1089I0I1&actionID=load

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0