Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την υπό ανάπτυξη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)
Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) , σε συνεργασία με το Γραφείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την Ομάδα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, παρουσιάζει την νέα της ιστοσελίδα (gsri ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης της ...
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. Β1, Β2/77448/13.12.2021 (Β’5829), κοινή υπουργική απόφαση / ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β1, ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την υποβολή αιτημάτων συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης της περιόδου 01.01.2021 - 3...
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι δέχεται αιτήματα για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνη ...

Περισσότερα...

προς Αποτελέσματα αξιολογήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020
Τέταρτη τροποποίηση Αποφάσεων ένταξης ωφελουμένων επιχειρήσεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δρ...
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι κάτωθι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας: Α) Η υπ. αριθμ. πρωτ. 134624 – 09-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΡΤ46ΜΤΛΡ-ΛΑ8) απόφαση με θέμα:: Τέταρτη / 4η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Ωφελουμένων Επιχειρ ...

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις 9ο Π.Π.
Ενημερωτική εκδήλωση της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη "Cluster 4 - Digital, Industry & Space" στις 29/11 – 1/12
Η ΕΕ οργανώνει ενημερωτική εκδήλωση της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη “Cluster 4 - Digital, Industry & Space” στις 29/11 – 1/12. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας για την υποβολή προτάσεων στις νέες προκηρύξεις της ...

Περισσότερα...

Μενού Επιλογών

Δημοφιλή Θέματα

Νέα και ανακοινώσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚ «Αθηνά», 19 Ιανουαρίου 2022
11/1/2022
Μη συμμετοχή της ΓΓΕΚ στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων Prima 2022 - Ενότητα 2
10/1/2022
Συλλυπητήριο μήνυμα του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου Κυριαζή για την απώλεια του Βασίλη Δουγαλή
4/1/2022
Δελτίο τύπου: Συλλυπητήρια του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστου Δήμα για την απώλεια του πρώην Προέδρου του ΙΤΕ, Βασίλη Δουγαλή
3/1/2022
Ανακοίνωση της 2ης Τροποποίηση των Καταλόγων των προς χρηματοδότηση Προτάσεων στις Επιστημονικές Περιοχές "Κοινωνικές Επιστήμες" και "Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες", 2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
30/12/2021
Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 – 13.30
29/12/2021
Επαναπροκήρυξη της Δράσης "Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece" για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19"
24/12/2021
Δελτίο τύπου: Χρηματοδότηση της Ερευνητικής Δομής «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 21.411.500 ευρώ
23/12/2021
Επικαιροποίηση Οριστικών Αποτελεσμάτων της Δράσης Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜO
23/12/2021
Δελτίο τύπου: Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου Κυριαζή στην εκδήλωση για την ίδρυση της νέας ερευνητικής μονάδας «Αρχιμήδης»
22/12/2021

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0